2021/12/01 at 12:34pm
Home / Chia sẻ hay / Hướng dẫn tạo ứng dụng gọi Video Call 1-1 đơn giản

Hướng dẫn tạo ứng dụng gọi Video Call 1-1 đơn giản

Chào mọi người, mình xin phép chia sẻ đến các Developer/Coder bộ thư viện và video full hướng dẫn tích hợp Video Call API để build app hệ thống. Bài viết có đầy đủ hướng dẫn cho 3 nền tảng: Web, Android và iOS.

Hi vọng hữu ích đối với các bạn đang cần.
Giới thiệu về Stringee Call API: https://developer.stringee.com/docs/call-api-overview
1. Tạo ứng dụng gọi Video Call trên iOS:
– Bắt đầu với iOS SDK: https://developer.stringee.com/…/call-api-getting…
– Samples: https://github.com/stringeecom/web-sdk-samples
– Video hướng dẫn tích hợp Video Call API vào iOS App: https://www.youtube.com/watch?v=SD6MlkoythI&t=268s
– Video hướng dẫn tích hợp Push Notification vào iOS App: https://www.youtube.com/watch?v=Vdu-LPv0HPs&t=531s
2. Tạo ứng dụng gọi Video Call trên Android:
– Bắt đầu với Android SDK: https://developer.stringee.com/…/call-api-getting…
– Samples: https://github.com/stringeecom/react-native-samples
– Video hướng dẫn tích hợp Video Call API vào Android App: https://www.youtube.com/watch?v=1QI6yVi4iSk&t=328s
– Video hướng dẫn tích hợp Push Notification vào Android App: https://www.youtube.com/watch?v=A2L4RjmPJKw
3. Tạo ứng dụng Video Call trên nền tảng Web:
– Bắt đầu với Web SDK: https://developer.stringee.com/…/getting-started…
– Samples: https://github.com/stringeecom/samples/tree/master/web-sdk
– Video hướng dẫn tích hợp Video Call API vào Web: https://www.youtube.com/watch?v=U6HYNDzfAS8&t=311s


#reactNative #call #videocall #voip #api #sdk
Cảm ơn mọi người ❤

Nguồn: j2team

Tác giả: Soa Lê

About mranh1983

Tôi thích thì tôi chia sẻ thôi!

Check Also

Hướng đã tạo Zalo nhân bản x10 lần

✨ Zalo nhân bản x10 Đợt rồi mình share shopee nhân bản x10 thấy có …

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.